Traduzioni da/a italiano/norvegese, e da inglese a norvegese
 
Oversettelser fra og til italiensk/norsk, og fra engelsk til norsk
 
Translations from Italian into Norwegian and vice versa, and from English into Norwegian
   
Copyright(R) 2008 traduzioninorman.it. Alle rettigheter reservert / All rights reserved Partita Iva: 09871891009
Web Design: Arbinet.it