HJEM
PROFIL
TIDLIGERE OVERSETTELSER
LINKS
PRISER & INFO
 
    PROFIL
Tekniske og kreative oversettelser
italiensk - norsk
norsk - italiensk
engelsk - norsk
 

av tospråklig oversetter med norsk som morsmål og italiensk som annetspråk

som oversatt betyr:
• pålitelighet, nøyaktighet
• være lett tilgjengelig
• overholde leveringsbetingelsene
• et bredt nettverk med eksperter og konsulenter
• m.a.o. - fornøyde kunder

- Født og oppvokst i Norge, bosatt i Italia siden 1973

Erfaring fra multikulturelle miljøer, reiser og utenlandsopphold.

Mer enn 20 års erfaring fra norske, amerikanske, italienske og franske bedrifter innen:
• Numeriske kontrollsystemer for skipsindustrien, for verktøymaskiner og for kartografi
• Motehus: kosmetikk og parfyme
• Administrasjon, planlegging, budsjett, salgs- og innkjøpsprognoser, logistikk
• Advokatkontor

Free-lance oversetter på fulltid fra 2000

Arbeidet utføres i Windows XP-miljø, med Word, Excel, Power Point, Publisher og Acrobat.
Dokumentene mottas og sendes med e-post, telefaks eller brevpost, etter kundens ønske.

Effektiv kommunikasjon og informasjonsutveksling via VoIP (f.eks. Skype).