HJEM
PROFIL
TIDLIGERE OVERSETTELSER
LINKS
PRISER & INFO
 
   KONTAKTSKJEMA
 
Navn / Firma (*)
E-postadresse (*)
Telefon
Adresse
Postnr. / Sted
Kommentarer og henvendelser
   Tilbake
    (*) obbligatoriske felter
 
Personvern
De personlige dataopplysningene som innhentes gjennom dette skjemaet vil bli behandlet elektronisk i henhold til italiensk lov 675/96 paragraf 6, og vil kun bli brukt av eieren av www.traduzioninorman.it. som er ansvarlig for databehandlingen. Traduzioni Norman garanterer at dine personlige opplysninger ikke vil bli benyttet av 3-personer.
I følge den norske Personvernlovens § 19 har du rett til å kreve innsyn i dataene, og om du ønsker det kan du be om at dine personlige dataopplysninger blir rettet eller slettet, ved å sende en mail.